Uitplaatsing

Plaatsing bij een bedrijf geschiedt altijd in overleg en bij een erkend leerbedrijf. Gedurende de vakopleiding wordt de leerling met regelmaat bezocht door de leerlingbegeleider van Schildersvakopleiding Amsterdam, een aantal keren per schooljaar. Van ieder bezoek wordt een voortgangsrapportage gemaakt waar het bedrijf en leerling een afschrift van ontvangen.

Leerbedrijven kunnen altijd contact opnemen met Schildersvakopleiding Amsterdam met de vraag of er leerlingen beschikbaar zijn. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de directeur, dhr. J. Visser, of met de instructeur/leerlingbegeleider. Indien mogelijk, wordt er een match gemaakt. Doorgaans zullen er één of meerdere leerlingen voorgesteld worden. Een geschikte kandidaat wordt vervolgens geïntroduceerd bij het bedrijf. Tijdens het gesprek wordt afgesproken waar en wanneer een leerling binnen het leerbedrijf kan beginnen. Dit gebeurt volgens de algemene uitleenvoorwaarden en een uitplaatsingsovereenkomst tussen Schildersvakopleiding Amsterdam en het leerbedrijf.

Met grote regelmaat verstuurt de Schildersvakopleiding een bedrijvenkrant. Met deze krant proberen we leerbedrijven van de laatste ontwikkelingen op opleidingsgebied op de hoogte te houden. Tevens nemen we altijd een overzicht op van beschikbare leerlingen. N.a.v. de bedrijvenkrant kunt u als leerbedrijf dan reageren.
Wanneer een bedrijf geen werk meer heeft voor een leerling of er zijn geen goede opleidingsmogelijkheden meer dan kan een leerling worden terug gemeld. We houden een opzegtermijn aan van twee werkweken.

 

Plaatsing bij een bedrijf geschiedt altijd in overleg en bij een erkend leerbedrijf. Gedurende de vakopleiding wordt de leerling met regelmaat bezocht door de leerlingbegeleider van Schildersvakopleiding Amsterdam, een aantal keren per schooljaar. Van ieder bezoek wordt een voortgangsrapportage gemaakt waar het bedrijf en leerling een afschrift van ontvangen.


 

OPEN

DAGEN