BBL-traject

Alle kandidaten starten met een kennismakingsweek. Daarin wordt gekeken of je het leuk vindt en er er wordt gekeken of je de juiste beroepskeuze hebt gemaakt. Bij een poisitief advies start je met een basispraktijkopleiding in de leerlingwerkplaats.

In het BBL-traject begin je dus een aantal weken in de leerlingwerkplaats van Schildersvakopleiding Amsterdam.  Verloopt de basisopleiding goed dan kom je bij uitplaatsing bij een erkend leerbedrijf in loondienst van de Schildersvakopleiding Amsterdam. In de BBL-opleiding ga je vier dagen aan de slag binnen een leerbedrijf en ga je een dag per week naar school.

In de opleiding doe je op school vaktheorie, Nederlandse taal, rekenen en LB. Alle toetsen van deze vakken moeten voldoende worden afgesloten. De praktijkonderdelen moeten deels bij het leerbedrijf afgerond worden. Daarnaast worden In overleg met de leermeester van het leerbedrijf en de leerlingbegeleider van Schildersvakopleiding Midden Nederland afspraken gemaakt welke vakonderdelen er mogelijk in de leerlingwerkplaats worden afgerond.

De opleiding wordt altijd afgerond door de Proeve van Bekwaamheid. Een praktisch eindexamen waarin je kunt laten zien wat jij in je mars hebt. In overleg met het ROC worden op diverse momenten in het jaar deze examens gepland.

 

OPEN

DAGEN