Afronding opleiding

Wanneer een leerling in de niveau 2 opleiding alle onderdelen zowel theoretisch als praktisch heeft afgerond en geslaagd is voor de toetsen Nederlands en rekenen, komt hij/zij in aanmerking voor deelname aan de Proeve van Bekwaamheid (Praktijk-eindexamen). Indien de leerling slaagt, ontvangt hij/zij het vakdiploma voor het gekozen beroep. Voor het gehele traject heeft de leerling maximaal twee jaar beschikbaar. De meeste leerlingen hebben hier voldoende aan of zijn eerder gereed. In bijzondere gevallen kan de opleidingstijd worden verlengd. Hiervoor moet dan wel een gegronde reden zijn. Een eventuele verlenging wordt in onderling overleg afgesproken en is altijd aan een vooraf afgesproken periode gekoppeld.