Tarieven

Momenteel houdt Schildersvakopleiding Midden Nederland de tarieven nog gelijk aan de tarieven die er waren onder de oude CAO. We moeten afwachten hoe een en ander zich ontwikkelt nu er sprake is van een nieuwe CAO met een andere werknemersorganisatie. Er is een vrij forse loonstijging per januari aangekondigd, indien deze doorgaat zullen we moeten bezien of dit gevolgen zal hebben voor de inleentarieven

In de BBL trajecten  hebben we te maken met het loonhuis en daarin met name de functie-indeling op basis van de gevolgde opleiding en het aantal arbeidsjaren in de sector. In de niveau-2 opleiding stroomt de leerling in, in loongroep 4. Gaat hij verder in de niveau-3 opleiding komt de leerling in loongroep 5 van de schilder-CAO. De inleentarieven zijn hieraan gekoppeld.
Uiteraard zijn wij hier afhankelijk van de ontwikkelingen op CAO-gebied.