Facturering

Facturatie geschiedt tweewekelijks op basis van urenstaten die de leerling heeft ingevuld. Hiervoor gebruikt Schildersvakopleiding Midden Nederland DUS (digitaal uren systeem). Wanneer een leerling wordt uitgeplaatst bij een leerbedrijf wordt altijd gevraagd naar het e-mailadres van de medewerker van het leerbedrijf die de urenstaat van de leerling moet goedkeuren. Iedere week biedt de leerling digitaal zijn urenstaat aan, aan deze medewerker. Indien het juist is ingevuld, keurt de medewerker de uren goed en ontvangt Schildersvakopleiding Midden Nederland deze goedgekeurde urenstaat. Indien het niet klopt, keurt het bedrijf de urenstaat af. Zij kunnen aangeven aan de leerling wat er onjuist is, en deze kan e.e.a. dan corrigeren. Daarna volgt goedkeuring.
Op basis van de goedgekeurde urenstaten ontvangt het leerbedrijf tweewekelijks een factuur over de gewerkte uren van de leerling. In een enkel geval kan er sprake zijn van reiskosten en/of reisuren. Dit kan alleen indien dit door het leerbedrijf wordt goedgekeurd. Op de inleenfacturen is de BTW verlegd.

De betalingstermijn is twee weken. Ook kunnen leerbedrijven ervoor kiezen te betalen via automatisch incasso. Maakt u daar gebruik van, volgt er een korting op het tarief.