Doorstroom niveau 3

Ongeveer drie maanden voor het beëindigen van het niveau 2 traject wordt geïnventariseerd of een leerling door kan stromen naar de niveau 3 opleiding. Hierbij wordt de beoordeling van de docent van het ROC en de leermeester/begeleider van het leerbedrijf betrokken. Samen met Schildersvakopleiding Midden Nederland, ROC, leerbedrijf en leerling worden dan afspraken gemaakt t.a.v. doorstroom naar de niveau 3 opleiding. Ook het niveau 3 traject duurt maximaal twee jaar en is op dezelfde wijze opgebouwd als de niveau 2 opleidingen. Niveau 3 trajecten worden altijd uitgevoerd als BBL-opleiding.

Voor de beste en meest gemotiveerde leerlingen bestaat de mogelijkheid om na de niveau 3 opleiding door te stromen naar de niveau 4 opleiding. Dit gebeurt altijd in samenspraak met het leerbedrijf.