De BBL-opleiding

Leerlingen worden na een 6-8 weken in de leerlingwerkplaats door Schildersvakopleiding Midden Nederland uitgeplaatst bij erkende leerbedrijven. Gedurende de opleiding gaan zij één dag per week naar school en zijn vier dagen per week bij een leerbedrijf. De opleiding is opgebouwd uit zgn. BPV-opdrachten (BPV= beroeps-praktijk-vorming). Op school wordt de theorie gevolgd en getoetst en in de praktijk bij het leerbedrijf worden de praktische opdrachten gemaakt. Aan het einde van de opleiding wordt in overleg met de mentor op het ROC besloten voor welke Proeve van Bekwaamheid een leerling wordt opgegeven. Doorgaans zijn er vier periodes in het jaar dat dit kan, te weten begin maart, begin juni, september en soms ook in december.