Schildersvakopleiding Midden Nederland

BBL-traject

In het BBL-traject begin je een aantal weken in de leerlingwerkplaats van Schildersvakschool Midden Nederland daarna gevolgd door een proefplaatsing bij een erkend leerbedrijf met stagevergoeding. Verloopt de basisopleiding en de proefstage goed dan kom je na max. drie maanden in loondienst bij Schildersvakschool Midden Nederland. In de BBL-opleiding ga je vier dagen aan de slag binnen een leerbedrijf en ga je een dag per week naar school.

In de opleiding doe je op school vaktheorie, Nederlandse taal, rekenen en LB. Al deze vakken moeten voldoende worden afgesloten. De praktijkonderdelen moeten deels bij het leerbedrijf afgerond worden. Daarnaast worden In overleg met de leermeester van het leerbedrijf en de leerlingbegeleider van Schildersvakopleiding Midden Nederland afspraken gemaakt welke vakonderdelen er mogelijk in de leerlingwerkplaats worden afgerond.

 

OPEN

DAGEN